Analiza kosztów środków zapachowych

Wylicz koszt środków zapachowych przypadających na jeden serwis. Wprowadź odpowiednie wartości dla każdego pola, a następnie wciśnij przycisk „Wylicz”.

OPERATORZY WIELU TOALET PRZENOŚNYCH

OPERATORZY POJEDYNCZYCH TOALET